• Weerbaarheidstraining ‘Ik ben blij met mijzelf!’©

    De kindertraining’ Ik ben blij met mijzelf’© is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. De training vergroot het zelfvertrouwen en werkt naar een positief zelfbeeld.

    De kinderen werken aan een stevig ik-bewustzijn. Het is belangrijk dat het kind weet wat zijn kwaliteiten zijn, waar het goed in is en waar het trots op kan zijn. Dat geeft het kind zelfvertrouwen, het gevoel ‘de wereld’ aan te kunnen, erbij te horen…Uiteindelijk sterk te staan, vol vertrouwen, met het besef, ik ben blij met mijzelf!

Voor welke leeftijd is deze weerbaarheidstraining?

De weerbaarheidstrainingen van Kindertrainingen Utrecht zijn geschikt voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

Groepsgrootte

De weerbaarheidstrainingen worden aangeboden in klein groepsverband, naar leeftijd in groepjes van 4 tot 6 kinderen.

Traject

Het traject is kort en intensief.

De kindertraining bestaat uit werken met kringgesprekken, bewegingsoefeningen, creatieve opdrachten, visualisaties, ervaringsgerichte opdrachten, houding en ontspanningsoefeningen.

De kinderen leren dat iedereen verschillend is en dat je goed bent zoals je bent. Leren uiten van gevoelens, minder in je hoofd en bewust worden van wat jij wilt. Omdat de kindertraining in een groepje gegeven wordt leren ze van elkaar. Weerbaar worden door als kind de nieuw geleerde handvatten direct in de praktijk te oefenen en elkaar daarbij te helpen.

De basistraining ‘Ik ben blij met mijzelf’ werkt van binnen (vanuit het gevoel) naar buiten (omgeving). Dit spreekt kinderen aan en daardoor wordt het bewustwordingsproces optimaal in werking gezet. Uit ervaring is gebleken dat de trainingen in de loop der tijd doorwerken en een daadwerkelijke gedragsverandering laten zien.

Wat is het doel van de weerbaarheidstraining ‘Ik ben blij met mijzelf’?

Het doel van de training is kinderen en hun ouder(s) ondersteuning bieden. Daarom is er voor de ouders een persoonlijk tussentijds gesprek over de inhoud van de training en de vorderingen van het kind. Waar nodig is er extra ondersteuning voor de ouders. Aan het eind van de training vindt een afrondend gesprek plaats met alleen de ouders.

Investering

Kindertrainingen Utrecht werkt op particuliere basis en hanteert een vast tarief met plan van aanpak voor een geheel traject.

Er worden geen extra kosten berekend voor tussentijdse vragen, e-mail contact, materiaal, werkmapje, brochure of btw. Voor tarieven en mogelijkheden kunt u contact opnemen met Silvia Scharff via het telefoonnummer 06 – 480 11 865.

Het intakegesprek staat los van welk traject u kiest, de kosten hiervoor betaalt u eenmalig.

De weerbaarheidstrajecten van Kindertrainingen Utrecht worden sinds 2009 vermeld op de Sociale Kaart van Nederland en op de website van Centrum School en Veiligheid.

Geef uw kind handvatten mee voor meer balans tussen gevoel en verstand!

In een kort en intensief traject van zes bijeenkomsten van 1,5 uur om de week.