• Waarom juist een weerbaarheidstraining van Kindertrainingen Utrecht?

De afgelopen jaren heeft de kindertraining ‘Ik ben blij met mijzelf’© een daadwerkelijke gedragsverandering bij kinderen laten zien. Er wordt gewerkt vanuit een integrale visie, vanuit het eigen gevoel. Dat spreekt kinderen aan, waardoor het bewustwordingsproces in werking wordt gezet.

Niet aandragen wat wij als volwassenen vinden, maar juist het kind zelf laten ervaren hoe het basisrust kan vinden. Dus geen standaard rollenspellen, toneelstukjes of opdrachten, maar vanuit je binnenste je eigen kracht vinden en laten groeien. Daarom is de training ‘Ik ben blij met mijzelf’© zo succesvol. Ouders zien al verandering na drie bijeenkomsten. De training is te volgen door kinderen vanaf 5 jaar en daarom vrij uniek. De trainingen vinden plaats buiten schooluren, ook op zaterdag.

Als erkend weerbaarheidstrainer met de rijke ervaring vanuit de praktijk, heb ik samen met ouders en leerkrachten, kinderen sociaal emotioneel zien groeien tijdens het volgen van de kindertraining ‘Ik ben blij met mijzelf©’. Elk kind gun ik zo’n goede basis. Ik hoop nog veel meer kinderen te mogen ondersteunen in hun groei naar zelfzeker zijn, rust bij zichzelf te vinden en blij te zijn met zichzelf. Wat is er mooier als je blij kunt zijn met jezelf? Dat het niet uitmaakt wat een ander van je vindt of zegt, of dat je het niet goed doet. Als je oprecht kunt voelen; ‘Ik ben blij met mijzelf’, kunt houden van jezelf zoals je bent, met je minnen en je plussen, kun je ook van anderen houden. Die zelfverzekerdheid voelen en uitstralen is een basis waar een kind in zijn groei naar volwassenheid veel aan zal hebben.