• Kindertrainingen Utrecht© ‘Plezier op School’

    Brugklassers trainen tegen pesten en met meer zelfvertrouwen naar de brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die het op de basisschool in sociaal opzicht niet naar hun zin hadden, weinig vrienden hadden, onvoldoende weerbaar waren of werden gepest, is deze overgang vaak extra spannend.

Natuurlijk is er de hoop dat het op de nieuwe school beter zal gaan. In de praktijk blijkt echter vaak dat deze kinderen hun sociale angst meenemen naar het voortgezet onderwijs. Door hun angstig gedrag in die eerste weken gebeurt waar ze bang voor waren: ze staan opnieuw langs de zijlijn en worden vaak opnieuw slachtoffer van pesterijen.


Om ervoor te zorgen dat deze kinderen een betere start kunnen maken, weerbaar zijn tegen pesten, is de training Plezier op School ontwikkeld.

Door de goede resultaten waarneembaar bij kinderen die de training gevolgd hebben is de laatste tijd veel media-aandacht geweest voor Plezier op School.

Televisie uitzending Een Vandaag:
http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=px_story&func=view&cid=2&sid=32393

Verreweg de meeste deelnemers geven op de terugkommiddag aan zich op sociaal gebied veel plezieriger te voelen. Zij geven aan:

  • niet meer gepest te worden
  • laconieker op pesterijen te kunnen reageren
  • een betere plaats binnen de groep te hebben kunnen verwerven dan ze op de basisschool hadden
  • zich zelfverzekerder en weerbaarder te voelen
  • meer vriendschappen te hebben

Traject

Bij voldoende aanmeldingen wordt de tweedaagse training Plezier op School bij Kindertrainingen Utrecht door een geceritficeerd trainer in de laatste week van de zomervakantie gegeven .

De complete training bestaat uit een intake, ouderbijeenkomst 2 aaneengesloten dagen training en een terugkommiddag.

Groepsgrootte

8-10 kinderen

Interesse?

Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op voor een kennismakingsgesprek.

‘Plezier op School’ is ontwikkeld door het Riagg Noord-Limburg

Traject

Bij voldoende aanmeldingen wordt de tweedaagse training Plezier op School bij Kindertrainingen Utrecht door een gecertificeerd trainer in de laatste week van de zomervakantie gegeven. De complete training bestaat uit een intake, ouderbijeenkomst 2 aaneengesloten dagen training en een terugkommiddag.

Groepsgrootte

8-10 kinderen

‘Plezier op School’ is ontwikkeld door het Riagg Noord-Limburg

Heeft u interesse?

Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op voor een kennismakingsgesprek.
Bij het maken van een online afspraak graag erbij vermelden dat het om de brugklastraining gaat