• Brugklastrainingen

    Kindertrainingen Utrecht biedt een brugklastraining aan voor kinderen uit groep 8, om de overstap naar het voortgezet onderwijs wat makkelijker en weerbaar te maken.

Met zelfvertrouwen naar de middelbare school!

Maakt uw kind zich zenuwachtig over hoe het zal gaan in de brugklas? Kindertrainingen Utrecht biedt een brugklastraining aan voor kinderen uit groep 8, om de overstap naar het voortgezet onderwijs wat makkelijker te maken. De training is zeer geschikt voor hen die opzien tegen de brugklas, weinig zelfvertrouwen hebben, de omgang met leeftijdsgenoten moeilijk vinden en niet sociaal vaardig zijn, last hebben van faalangst en bang zijn om net zoals op de basisschool weer gepest te worden.

Jezelf stevig, vol zelfvertrouwen profileren in de brugklas, daar helpt Kindertrainingen Utrecht graag bij! Jezelf stevig profileren in deze maatschappij en je latere leven is een cadeautje voor je kind.

Brugklastraining De Overstap
Je bent niet de enige, iedereen is nieuw! Blijf jezelf! ook in de brugklas, meelopen kan iedereen.

– Hoe maak ik makkelijk contact en nieuwe vrienden?
– Hoe werken lesroosters en wat schrijf je in je agenda?
– Zelfstandig zijn, schoolcultuur, werkhouding, wanneer de juiste boeken mee?
– Hoe ga ik om met nieuwe situaties?
– Hoe spreek ik docenten en andere leerlingen aan, hoe stel ik vragen,etc.?

De antwoorden op deze vragen helpen de kinderen om met plezier en succes hun schoolcarrière voort te zetten en een vlotte en goede start in de brugklas te maken.

Traject

Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur. Twee bijeenkomsten van de brugklastraining zijn voor de grote vakantie, als de kinderen nog in groep 8 zitten, zodat zij zich al een duidelijk, stevig en positief beeld van zichzelf kunnen vormen. En twee bijeenkomsten in september, als de kinderen net bezig zijn in de brugklas en zij direct kunnen komen met hun onzekerheden en vragen.

De brugklastraining De Overstap gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen

De 1e en 2e bijeenkomst van de brugklastraining zijn in juni voor de zomervakantie! Bijeenkomst drie en vier volgen na de zomervakantie. Bijeenkomst drie en vier gaan in overleg vanwege het nieuwe schoolrooster van jullie brugklassers! Bel even met Silvia Scharff 06-48011865 voor meer informatie.

Groepsgrootte

Aan de training kunnen 6 kinderen uit groep 8 deelnemen.

Aanmelden

Jongens en meisjes die niet eerder een training bij Kindertrainingen Utrecht hebben gevolgd, worden ingeschreven na een intakegesprek.

Kosten

375 euro per kind.

HIER KUNT U DE TELEVISIE UITZENDING VAN 25 JULI 2011 OVER BRUGKLASTRAINING DE OVERSTAP, GEMAAKT IN OPDRACHT VAN RTV UTRECHT/USTAD, BEKIJKEN. Leuk detail, interview is gedaan door televisiepresentatrice Shelly Sterk :)

Jezelf stevig, vol zelfvertrouwen profileren in de brugklas, daar help ik graag bij!

Een brugklastraining maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs voor een kind makkelijker